Zestaw zadań dla gimnazjalistów – II sesja

Tym razem przekazujemy pod rozwagę uczestnikom ligi zadaniowej zestaw zadań, które przypominają eksperymenty z fizyki, chemii itp. Szukając rozwiązania tych zadań można posłużyć się metodą prób i błędów. Można też spróbować znaleźć rozwiązanie ogólne, można w końcu zaproponować własne, podobne problemy. Wszystko będzie punktowane.

Zaszalejcie!

Pierwsze w tym roku szkolnym wyniki ligi zadaniowej matematyki

Z małym opóźnieniem publikujemy wyniki I sesji ligi zadaniowej matematyki w r.szk. 2016/17.  Tradycją jest już udział w zmaganiach ligi uczniów klas piątych szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów z klasy IIIc. Swych sił w rozwiązywaniu zadań z matematyki postanowili spróbować także uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej i najmłodsi gimnazjaliści.

Wszystkim, którzy podjęli matematyczne wyzwanie życzymy wytrwałości i znakomitych pomysłów na rozwiązania zadań.

organizatorzy:

Marek Smużyński i Roman Szymański

Start ligi zadaniowej matematyki w r. szk. 2016-2017

Ogłoszenie

„SZKOLNA LIGA ZADANIOWA”

I Sesja

I część – zadania publikowane na stronie świetlicy szkolnej – od 28.10.2016r.

Rozwiązania wraz z uzasadnieniami do dnia 4 LISTOPADA 2016r. godz. 15.00

p. Szymański Roman lub p. Smużyński Marek

II część – sesja zadaniowa

S P i PG – 27 października ( czwartek)

11.50 sala nr. 19

Szkolny Komitet organizacyjny

Smużyński Marek i Szymański Roman

Liga zadaniowa matematyki 2015/2016 – finisz

Po pewnych perturbacjach dotarliśmy w końcu do finiszu II edycji ligi zadaniowej matematyki. Z dłuższej perspektywy widać, że grupa uczniów chcących podejmować intelektualne wyzwania okrzepła, a podejmowane przez nich wysiłki kończyły się często bardzo ciekawymi i niekonwencjonalnymi rozwiązaniami zadań.

Wszystkim, którzy włożyli własny trud w rozwiązywanie często niełatwych zadań serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe wyniki uzyskane przez uczestnikow ligi pu blikujemy na podstronie Liga zadaniowa.

Liga zadaniowa matematyki – 2015/16

O G Ł O S Z E N I E

SZKOLNA LIGA ZADANIOWA”

I ETAP

I część – zadania publikowane na stronie świetlicy szkolnej – od 12 lutego 2016r.

Rozwiązania wraz z uzasadnieniami do dnia

19 lutego godz. 15.00 – świetlica Gimnazjum p. Roman Szymański

II część – sesja zadaniowa

S P i PG – 8 lutego ( poniedziałek)

11.50 sala nr. 19

Szkolny Komitet organizacyjny

Smużyński Marek i Szymański Roman